„Akademia pana Kleksa”

 

 

„Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy to wspaniała lektura, niezwykle wdzięczna do omawiania na lekcjach języka polskiego. Uczniowie na lekcji kleksografii chętnie wykonują kleksy ucząc się rymowania i pisania dwuwierszy, rozwijają przy tym wyobraźnię; z przyjemnością wykonują książkę kucharską pt.: Nasze mamy życzą smacznego! oraz  porównują układając ankietę szkołę zwyczajną z niezwyczajną.

Zamieszczone poniżej dwa scenariusze zajęć wzbogacają ofertę konspektów na temat realizacji powieści J. Brzechwy.

 

Temat: Witajcie w naszej bajce- nazywam się pan Kleks

Czas: 45 min.

Cele:

 1. uczeń umie się przedstawić
 2. poprawnie buduje zdania pytające
 3. sprawnie posługuje się tekstem literackim
 4. czyta ze zrozumieniem

Metody:

 1. praca z tekstem

2.   wejście w rolę

 1. wywiad
 2. praca w grupach

Środki dydaktyczne:

 1. plansze z ilustracjami J. M. Szancera
 2. J. Brzechwa: Akademia pana Kleksa
 3. Kaseta muzyczna z nagraniami piosenek z filmu: Akademia pana Kleksa

Tok:

 1. Wprowadzenie w nastrój powieści poprzez odtworzenie nagrania piosenki pt. „Witajcie w naszej bajce”

 

 1. Wejście w rolę: 3 - 4 uczniów przebrało się za pana Kleksa. Niespodziewanie wchodzą do sali. Przedstawiają się w różny sposób np.

Ø      Witajcie, nazywam się Ambroży Kleks. Jestem profesorem najdziwniejszej akademii, jaka kiedykolwiek istniała.

Ø      Dzień dobry. Moje nazwisko brzmi Ambroży Kleks. To ja jestem niezwykłym profesorem, przyjacielem szpaka Mateusza

Ø      Cześć, jak się macie. Wiecie kim jestem, bo poznaliście mnie czytając książkę.

Wybrani uczniowie zostali wprowadzeni w tok lekcji wcześniej. Przygotowali się więc i nie musiałam obawiać się o to, czy lekcja przebiegnie zgodnie z założeniami i celami.

 

 1. Zadanie dla grup:

Uważnie słuchajcie tego, co będą mówić Wasi koledzy. Tylko jedna z postaci weszła w rolę pana Kleksa. Pozostali to uzurpatorzy. Wasze zadanie będzie polegało na wskazaniu właściwej osoby .

 

 1. Podział na grupy odbywa się zgodnie z wylosowanym kolorem piega.

 

ZADANIE 1

Ułóżcie pytania, które skierujecie do pana Kleksa. Pamiętajcie , że tylko prawdziwy udzieli poprawnych odpowiedzi. Dwóch pozostałych zna jednak historię niezwykłego naukowca, będą chcieli Was oszukać! Nie dajcie się. Skorzystajcie z książki,  zapewne jej fragmenty będą pomocne przy układaniu pytań.

 

Przebierańcy w tym czasie mają chodzić po sali i sugerować pytania.( Celowe zdezorientowanie  kolegów ).

 

 1. Zaproszenie na konferencję prasową, która ma doprowadzić do wyjaśnienia, która z postaci weszła w rolę bohatera powieści.

 

Trzech bohaterów siada w wyznaczonym miejscu i odpowiada ( nie zawsze poprawnie ) na pytania pozostałych uczniów.

 

 1. ZADANIE II

     Wskażcie, która z postaci jest panem Kleksem. Swoją ocenę umotywujcie podając które z odpowiedzi były błędne a które poprawne.

 

7.     Wyjaśnienie trójki przebranych dzieci, które z odpowiedzi były rzeczywiście poprawne, a które nie.

 

 

Temat: Balonografia - super lekcja

Czas: 45 min.

Cele:

 1. uczeń poprawnie zapisuje nazwy geograficzne
 2. odczytuje nazwy geograficzne z mapy
 3. mówi głośno i wyraźnie

Metody:

 1. praca z atlasem lub globusem
 2. zabawa ruchowa
 3. praca z tekstem

Środki dydaktyczne

 1. J. Brzechwa: Akademia pana Kleksa
 2. atlasy geograficzne
 3. nadmuchane balony
 4. markery, pisaki

Tok:

 1. Rozmowa na temat lekcji geografii w „Akademii pana Kleksa”, jej celów, przebiegu. Odczytanie odpowiednich fragmentów z tekstu.
 2. Praca z atlasem i globusem - wskazywanie kontynentów, państw i ich stolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Europę, największych mórz oraz oceanów.
 3. Omówienie zasad ortograficznych dotyczących pisowni nazw geograficznych, w tym dwuczłonowych, np. Morze Bałtyckie, ale morze Bałtyk
 4. Przerysowanie na nadmuchane balony konturów kontynentów ( można zaproponować dzieciom wybór jednego z nich ), wyrysowanie konturów państw.
 5. Zapisanie na balonach we właściwych miejscach nazw geograficznych, prośba o wpisywanie także dwuczłonowych, np. Ocean Atlantycki, Zatoka Biskajska. ( Należy zwrócić uwagę, by uczniowie nie pisali drukowanymi literami ze względu na założone cele lekcji ).
 6. Zabawa w parach - rzucanie do siebie balonów i głośne, wyraźne odczytywanie nazw geograficznych w zależności od miejsca, w którym balon został dotknięty.